Regionalny Trójkąt Weimarski wraca do gry – Przegląd roczny 2022

Regionalny Trójkąt Weimarski wraca do gry – Przegląd roczny 2022

W 2021 roku Regionalny Trójkąt Weimarski, trójstronne partnerstwo regionalne pomiędzy Nadrenią Północną-Westfalią, francuskim regionem Hauts-de-France i polskim województwem śląskim, obchodziło swoje 20-lecie. Ich współpraca opiera się przede wszystkim na trzech ustalonych formatach, w ramach których co roku organizowane są różne projekty nad którymi pieczę sprawuje jeden z wymienionych regionów. Są to: wymiana młodzieży, projekt kulturalny oraz wymiana ekspertów skupiająca się na transformacji gospodarczej. Podczas pandemii Covid-19 wszelkie wydarzenia wokół tych formatów odbywały się wirtualnie. W 2022 roku młodzi ludzie, artyści i eksperci mogli w końcu spotkać się na żywo. Ponadto program Regionalnego Trójkąta Weimarskiego uzupełniły dodatkowe działania.

Sprache | language:

ÜBERSICHT

THEMEN

W dniach 24–30 lipca swoją premierę miał tzw. „Szczyt młodych”. 45 młodych ludzi w wieku od 17 do 23 lat, po 15 z każdego regionu, wzięło udział w Münster w warsztatach przyszłości „Miasto – kraj – mobilność – Jak chcemy żyć w naszych regionach?”. Skupiono się na zrównoważonych koncepcjach transportowych i mieszkaniowych oraz rozwiązaniach przyszłości. Na program składały się liczne wykłady ekspertów, wycieczki oraz zajęcia rekreacyjne. Najważniejszym punktem tygodnia spotkań była rozmowa z minister spraw wewnętrznych, komunalnych, budownictwa i równości kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii Iną Scharrenbach, wicemarszałkiem ds. edukacji i kultury województwa śląskiego Beatą Białowąs oraz radnym regionu Hauts-de-France Antoine Sillani, odpowiedzialnym za sprawy młodzieży i wolontariatu. 

 

Przedstawiciele wymienionych regionów uczestniczyli również w 20. Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, organizowanym corocznie przez Komitet Regionów i Dyrekcję Generalną REGIO działającą przy Komisji Europejskiej. Warsztaty online „Working Europe – The future of education and work form young people's perspective”, które były częścią filaru tematycznego #Youth Empowerment, stały się przestrzenią do dyskusji nie tylko z ekspertami, ale również przedstawicielami młodego pokolenia.

Kontynuowano ją w Amiens w Hauts-de-France w dniach 24 do 26 października. Region Hauts-de-France, wraz z Nord France Invest i regionalnym stowarzyszeniem przemysłu motoryzacyjnego ARIA, zaprosił ekspertów z trzech regionów na giełdę poświęconą elektromobilności i technologii akumulatorów w sektorze motoryzacyjnym. Zgodnie z ważną rolą, jaką odgrywa przemysł motoryzacyjny w regionach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, rozważano wyzwania, które czekają Europę po 2035 roku, czyli po wycofaniu z eksploatacji silnika spalinowego. Przedstawiciele biznesu, nauki i administracji wymieniali poglądy na różne tematy, a także odwiedzili regionalne ośrodki badań nad akumulatorami oraz zakłady produkujące samochody elektryczne.  
 

 

23 listopada w Katowicach na Śląsku odbyła się prezentacja tegorocznego projektu kulturalnego w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Trzech artystów wizualnych, Szymon Szewczyk alias DMHKV ze Śląska, Fabien Zocco z Hauts-de-France i Soeren Siebel z Nadrenii Północnej-Westfalii, zaprezentowało w wąskich i krętych pomieszczeniach Clubu CEL mieszczących się w podziemiach starego budynku dworca kolejowego efemeryczną instalację świetlno-dźwiękową zatytułowaną „Walk like a ghost”. Instalacja była efektem ich współpracy i tygodniowej wymiany artystycznej na zaproszenie śląskiej instytucji kultury Ars Cameralis. 

Wraz z końcem listopada studenci z Politechniki w Dortmundzie i Gliwicach na Śląsku oraz École Centrale de Lille w Hauts-de-France po raz pierwszy mieli okazję wziąć udział w interdyscyplinarnym seminarium. Współpraca trzech uczelni technicznych została zainicjowana przez samorządy regionalne Nadrenii Północnej-Westfalii, regionu Hauts-de-France oraz województwa śląskiego. W trakcie seminarium studenci będą pogłębiać prace nad obiektami w mieszanych zespołach z wykorzystaniem myślenia projektowego (design thinking). Otrzymają przy tym wsparcie od wykładowców z wszystkich trzech uczelni. 

Bund.Europa.Internationales

THEMENÜBERSICHT

Landesregierung

Ansprechpartner

Wenn Sie Fragen zur Arbeit der nordrhein-westfälischen Landesregierung haben, Sie sich für bestimmte Themen interessieren oder Informationsmaterial suchen, dann sind Sie genau richtig bei Nordrhein-Westfalen direkt, dem ServiceCenter der Landesregierung!

Erreichbarkeit

Kontakt

VERANSTALTUNGEN

KEINE ERGEBNISSE

Information

Downloads

Tastatur mit Download-Zeichen
KEINE ERGEBNISSE